Honingbijen  wonen ook  in een huis! Imkerij De Honingpot Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Susanne Ramselaar. Deelnemersreglement | Formulieren | Privacyverklaring

De bij (Apidae) is een familie van insecten die op ieder continent met tweezaadlobbige planten voorkomen (oftewel, alleen niet op Antarctica).

Momenteel zijn er circa 20.000 bijensoorten bekend, waarvan er 349 voorkomen in in Nederland en België.

Zie ook www.wildebijen.nl


De bij (Apidae) onderscheidt zich van de verwante families van wespen (Vespidae) en mieren (Formicidae) door het vegetarische dieet van nectar en stuifmeel, ook de larven van bijen zijn vegetarisch. Wespen en mieren consumeren op enig moment in hun individuele ontwikkeling ook dierlijk materiaal.


Men onderscheidt eusociale bijen (zoals
onze honingbij) en solitaire bijen. De eursociale bijen leven (soms slechts een gedeelte van het jaar) in een volk. De solitaire bij doet alles alleen: nestmaken, voedselzoeken, eileggen. Soms liggen de nesten van solitaire bijen dicht bij elkaar waardoor ze kolonies vormen, maar dat hoeft niet.


Ook hommels behoren tot de groep eusociale bijen. Hommels kunnen worden beschouwd als bijen met een langere beharing die daardoor ook in koelere omstandigheden overleven. In Nederland komen 29 hommelsoorten voor. Hiervan zijn er slechts 5 soorten nog algemeen, de andere hommelsoorten zijn inmiddels zeldzaam, ernstig bedreigd of bijna uitgestorven.


Bijna 60% van alle bijensoorten worden bedreigd in hun voortbestaan.

De Bij

Het bijenvolk.

In het actieve seizoen, zo ongeveer van april tot en met september, treffen we in het bijenvolk (de ‘imme’ zei men vroeger) een voorbeeldige taakverdeling aan. Het functioneert als geheel, hoewel het uit duizenden bijen bestaat.


Van het voorjaar tot de herfst verzamelen bijen nectar en verwerken die tot honing. Wat ze in die periode niet direct nodig hebben slaan ze op als wintervoorraad.


We zullen de koningin, de werksters en de darren eens nader bekijken.  

De Honingbij

Een honingbij

Bruin en zwart. Licht behaard.

Steekt zelden. Kan maar 1 keer steken (angelverlies).

Nest van honingbijen.

Een wesp

Fel gele en zwarte ringen op het  achterlijf. Nauwelijks behaard.

Kunnen meerdere keren steken.

Nest van wespen.

Een hommel

Geel,oranje en zwart. Zwaar behaard. Steek uiterst zelden.
Kan meerdere keren steken.

Nest van hommels.

De Koningin

De Werksters

De Darren