Honingbijen  wonen ook  in een huis! Imkerij De Honingpot Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Susanne Ramselaar. Deelnemersreglement | Formulieren | Privacyverklaring

Het leven van een nieuwe koningin, ook wel moer genoemd,  begint als bevrucht eitje. Het duurt daarna 16 dagen voordat een koningin is volgroeid (voor een dar en een werkbij is dat respectievelijk 24 en 21 dagen).Die 16 dagen zijn als volgt verdeeld:


Dat het ene bevruchte eitje een werkbij wordt en het andere bevruchte eitje een koningin, wordt bepaald door de hoeveelheid
koninginnengelei die het krijgt in het larvestadium.


De koningin is het meest volwaardige vrouwelijke wezen in het bijenvolk. In de zomer paart zij, tijdens de eerste twee weken van haar bestaan, hoog in de lucht, soms wel met tientallen darren. Deze paringen vinden plaats tijdens twee tot drie bruidsvluchten in een tijdsbestek van enkele dagen. Daarna legt zij eitjes, waaruit alle leden van de kolonie voortkomen.


De koningin kan onmiddellijk na de geboorte vliegen, de werksters en de darren niet.


Een koningin kan in de zomer wel zo'n 1600 eitjes per dag leggen. Voor de productie van die eieren heeft ze in haar achterlijf dan ook in verhouding bijzonder grote eierstokken.

Eerst zoekt de koningin daartoe een schone cel, en stelt ze daarvan ook de grootte vast. Pas dan stopt ze haar achterlijf in de cel. Dan gebeurt het eigenlijke afzetten van een langwerpig eitje op de bodem van de cel.

In een grotere cel (een darrencel) legt ze een onbevrucht eitje, en in een kleinere cel (een werkstercel) - of juist een grotere verticale cel - legt ze een bevrucht eitje. De grotere verticale cellen waar de jonge koninginnen uitkomen worden koninginnencellen of moerdoppen genoemd.


Er is rondom de koningin voortdurend een groep verzorgende bijen aanwezig , de
hofstaat, van ongeveer twaalf bijen. Dit “verzorgen” bestaat uit het likken (van de koninginnenstof), wassen en voeden van de koningin. De temperatuur van het broednest is 35 graden Celsius.


De koningin kan ongeveer vijf jaar oud worden.


De Koningin

Een koningin midden in haar volk.


Een koningin groen gemerkt.


Koninginnencellen.

Een koningin kruipt uit haar cel.


De Werksters

De Darren