Honingbijen  wonen ook  in een huis! Imkerij De Honingpot Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Susanne Ramselaar. Deelnemersreglement | Formulieren | Privacyverklaring

Het leven van een werkster, het volk wordt ook wel imme genoemd,  begint als bevrucht eitje. Het duurt daarna 21 dagen voordat een werkster is volgroeid (voor een koningin en een dar is dat respectievelijk 16 en 24 dagen).Die 21 dagen zijn als volgt verdeeld:

  
Dat het ene bevruchte eitje een werkbij wordt en het andere bevruchte eitje een koningin, wordt bepaald doordat de werksters na de derde dag een mengsel van voedersap, honing en stuifmeel krijgen in plaats van koninginnegelei.


De werksters verrichten alle werkzaamheden volgens een be-paald werkindeling, afhankelijk van de leeftijd. In het algemeen geldt dat de eerste drie weken hoofdzakelijk werkzaamheden in de bijenwoning worden uitgevoerd. Zo’n bij noemen we een huisbij.


Een huisbij poetst de vrijgekomen broedcellen, neemt pollen op om de voedersapklieren te activeren, voert de larven met voedersap, verzorgt de koningin als ze één van de bijen is van de hofstaat, verzegelt de broedcellen, poetst en voert collega-werksters en darren, neemt nectar over van thuiskomende haalbijen, waait met de vleugels om de kast te ventileren, drukt stuifmeel aan dat in de cellen opgeslagen wordt, zweet was en verwerkt deze tot bouwmateriaal voor de raten en bewaakt de vliegopening als wachtbij.


Daarna komt het accent geleidelijk aan te liggen op het verzamelen van nectar, stuifmeel, propolis en water. Zo’n bij noemen we een haalbij.


Na terugkomt van de vlucht geeft de haalbij de nectar of het water af aan de jongeren huisbijen. Deponeert het stuifmeel in de cellen en laat de propolis van de achterpoten knagen door de huisbijen. Via de ‘bijendans’ geven de bijen elkaar informatie over de vindplaats van de nectar en stuifmeel (pollen).


Wanneer het volk in nood verkeert, kunnen zij van het schema afwijken. Zij kunnen verschillende werkzaamheden in de woning overslaan en meteen promoveren tot haalbij, terwijl een oudere werkbij , als dat nodig is, weer huisbij kan worden. Het is zelfs mogelijk dat haar voedersapklieren weer gaan werken, zodat zij opnieuw larven kan voeden.


Zomerbijen worden ongeveer 4 to 6 weken oud en winterbijen ongeveer 5 tot 8 maanden afhankelijk van het weer.

De Werksters

Open broed. Rechts eitjes, links larve.

Dicht broed. Twee werksters knagen zich uit.

Een raam vol met bijen.

Een kijkje in de kast (2 laags). Vol 20 ramen.

De Koningin

De Darren