Honingbijen  wonen ook  in een huis! Imkerij De Honingpot Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Susanne Ramselaar. Deelnemersreglement | Formulieren | Privacyverklaring

Deelnemersreglement

Bij inschrijving via de website van Imkerij De Honingpot (www.dehoningpot.info) of de NBV (www.bijenhouders.nl) door de deelnemer is men definitief ingeschreven voor de desbetreffende opleiding. Men ontvangt vooraf een factuur die volgens de aangegeven data betaald dient te zijn aan Imkerij De Honingpot. Betaling geschiedt door overboeking op ING Bank: 5531.551 t.n.v. S. Ramselaar onder vermelding van het factuurnummer en het debiteurnummer. Iedereen wordt verzocht zich te houden aan de aangegeven betalingstermijn.


Imkerij De Honingpot dient alle kosten vooraf uit eigen middelen te financieren, daarom rekenen wij op uw medewerking voor tijdige betaling.


Annuleringregeling

Wijzigingen  voorbehouden. Bij  annulering  tot twee  maanden voor  aanvang van de cursus brengen wij € 25 administratiekosten in rekening. Tot één maand voor aanvang van de cursus zijn wij genoodzaakt de deelnemer bij annulering de helft van de cursusprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de cursus is de deelnemer het volledige cursusbedrag aan ons verschuldigd.


In geval van annulering onzerzijds wordt uw cursusgeld gerestitueerd.


Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur.


Kopie facturen, wijzigingen, etc.

De deelnemer ontvangt éénmalig een factuur. Bij verlies, vermissing, wijzigingen in de factuur etc. worden administratiekosten in rekening gebracht.
Wij wensen u veel plezier met uw opleiding.