Search
Close this search box.

De Honingbij

De bij (Apidae)

De bij (Apidae) is een familie van insecten die op ieder continent met tweezaadlobbige planten voorkomen (oftewel, alleen niet op Antarctica). Momenteel zijn er circa 20.000 bijensoorten bekend, waarvan er 349 voorkomen in in Nederland en België. Zie ook Wildebijen

De bij (Apidae) onderscheidt zich van de verwante families van wespen (Vespidae) en mieren (Formicidae) door het vegetarische dieet van nectar en stuifmeel, ook de larven van bijen zijn vegetarisch. Wespen en mieren consumeren op enig moment in hun individuele ontwikkeling ook dierlijk materiaal.
bee

Eusociale of Solitaire?

Men onderscheidt eusociale bijen (zoals onze honingbij) en solitaire bijen. De eusociale bijen leven (soms slechts een gedeelte van het jaar) in een volk. De solitaire bij doet alles alleen: nestmaken, voedselzoeken, eileggen. Soms liggen de nesten van solitaire bijen dicht bij elkaar waardoor ze kolonies vormen, maar dat hoeft niet.

Wil je weten hoe je de solitaite bijen kan helpen, volg de lezing “Biodiversiteit in je tuin”.

En hommels dan?

Hommels behoren tot de groep eusociale bijen. Hommels kunnen worden beschouwd als bijen met een langere beharing die daardoor ook in koelere omstandigheden overleven. In Nederland komen 29 hommelsoorten voor. Hiervan zijn er slechts 5 soorten nog algemeen, de andere hommelsoorten zijn inmiddels zeldzaam, ernstig bedreigd of bijna uitgestorven. 

 

Bijna 60% van alle bijensoorten worden bedreigd in hun voortbestaan.

honingbij

Het bijenvolk

In het actieve seizoen, zo ongeveer van april tot en met september, treffen we in het bijenvolk (de ‘imme’ zei men vroeger) een voorbeeldige taakverdeling aan. Het functioneert als geheel, hoewel het uit duizenden bijen bestaat. Van het voorjaar tot de herfst verzamelen bijen nectar en verwerken die tot honing. Wat ze in die periode niet direct nodig hebben slaan ze op als wintervoorraad. We zullen de koningin, de werksters en de darren eens nader bekijken.

Wat is er nodig om honing te produceren

Honing maken is een natuurlijk proces maar wie en wat is er allemaal betrokken bij het maken van honing dat je in het potje overal in de wereld vindt.

De Honingpot | de-Koningin

De Koningin

De koningin is het meest volwaardige vrouwelijke wezen in het bijenvolk. In de zomer paart zij, tijdens de eerste twee weken van haar bestaan, hoog in de lucht, soms wel met tientallen darren…

De Werksters

De werksters verrichten alle werkzaamheden volgens een bepaald werkindeling, afhankelijk van de leeftijd.
In het algemeen geldt dat de eerste drie weken hoofdzakelijk werkzaamheden in de bijenwoning
worden uitgevoerd. Zo’n bij noemen we een huisbij.

De Darren

Darren bevinden zich alleen gedurende de omermaanden in het volk,
Het is hun taak om nieuwe koninginnen te bevruchten van anderen volken.

Het verschil tussen honingbij, solitaire bij, hommel en wesp.

Leer in het kort het verschil tussen deze verschillende insecten kennen. Sommige zijn soms wat vervelender dan andere.

Wat is zwermen?

Als je op zo’n moment bij een bijenwoning staat, lijkt het wel of er een waterval van bijen uit het vlieggat komt.