Search
Close this search box.

De Koningin

Het leven van een Koningin

Het leven van een nieuwe koningin, ook wel moer genoemd, begint als bevrucht eitje.
Het duurt daarna 16 dagen voordat een koningin is volgroeid (voor een dar en een werkbij is dat respectievelijk 24 en 21 dagen). Die 16 dagen zijn als volgt verdeeld:

Dat het ene bevruchte eitje een werkbij wordt en het andere bevruchte eitje een koningin, wordt bepaald door de hoeveelheid koninginnengelei die het krijgt in het larvestadium.

Volwaardig binnen de bijenvolk

De koningin is het meest volwaardige vrouwelijke wezen in het bijenvolk. In de zomer paart zij, tijdens de eerste twee weken van haar bestaan, hoog in de lucht, soms wel met tientallen darren. Deze paringen vinden plaats tijdens twee tot drie bruidsvluchten in een tijdsbestek van enkele dagen. Daarna legt zij eitjes, waaruit alle leden van de kolonie voortkomen.De koningin kan onmiddellijk na de geboorte vliegen, de werksters en de darren niet.

1600 eitjes per dag

Een koningin kan in de zomer wel zo’n 1600 eitjes per dag leggen. Voor de productie van die eieren heeft ze in haar achterlijf dan ook in verhouding bijzonder grote eierstokken. Eerst zoekt de koningin daartoe een schone cel, en stelt ze daarvan ook de grootte vast. Pas dan stopt ze haar achterlijf in de cel. Dan gebeurt het eigenlijke afzetten van een langwerpig eitje op de bodem van de cel. In een grotere cel (een darrencel) legt ze een onbevrucht eitje, en in een kleinere cel (een werkstercel) – of juist een grotere verticale cel – legt ze een bevrucht eitje. De grotere verticale cellen waar de jonge koninginnen uitkomen worden koninginnencellen of moerdoppen genoemd.

honingbij

Verzorgende bijen

Er is rondom de koningin voortdurend een groep verzorgende bijen aanwezig, de hofstaat, van ongeveer twaalf bijen. Dit “verzorgen” bestaat uit het likken (van de koninginnenstof), wassen en voeden van de koningin. De temperatuur van het broednest is 35 graden Celsius. De koningin kan ongeveer vijf jaar oud worden

De Werksters

De werksters verrichten alle werkzaamheden volgens een bepaald werkindeling, afhankelijk van de leeftijd.
In het algemeen geldt dat de eerste drie weken hoofdzakelijk werkzaamheden in de bijenwoning
worden uitgevoerd. Zo’n bij noemen we een huisbij.

De Darren

Darren bevinden zich alleen gedurende de omermaanden in het volk,
Het is hun taak om nieuwe koninginnen te bevruchten van anderen volken.

Het verschil tussen honingbij, solitaire bij, hommel en wesp.

Leer in het kort het verschil tussen deze verschillende insecten kennen. Sommige zijn soms wat vervelender dan andere.

Wat is zwermen?

Als je op zo’n moment bij een bijenwoning staat, lijkt het wel of er een waterval van bijen uit het vlieggat komt.

Honingbij

De Honingbij

De bij (Apidae) is een familie van insecten die op ieder continent met tweezaadlobbige planten voorkomen
(oftewel, alleen niet op Antarctica). Momenteel zijn er circa 20.000 bijensoorten bekend, waarvan er 349 voorkomen in Nederland en België.