Search
Close this search box.

Privacy Policy

Imkerij De Honingpot Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Imkerij De Honingpot Hierna beschreven als IDHP . Hierin wordt
omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw
rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De
privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Susanne Ramselaar-Schijf

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven.
IDHP stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds
gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde
formulier op de website. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te
melden.

02. Contact opnemen.
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met IDHP via de website. In dit
formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst
aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en
projectomschrijving.

03. Analytics.
De website van IDHP verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google
Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.
Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering
van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking wettelijk noodzakelijk is.

Ontvangers
De gegevens die IDHP ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de
nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde
lijst binnen Mailchimp.

02. Sohosted.
De e-mail van IDHP wordt gehost bij Sohosted. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail,
worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Sohosted.

03. Sohosted.
De website en back-ups van de website worden gehost bij Sohosted. Gegevens die jij achterlaat op
de website van IDHP zijn op de servers van Sohosted opgeslagen.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door IDHP, maar nooit langer dan nodig is voor het
uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer
moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven.
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is
voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de
nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@dehoningpot.info .

02. Contact opnemen.
Op het moment dat je contact opneemt met IDHP via mail, dan worden die gegevens die jij
meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.
Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw
naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google
Analytics.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door IDHP of door
eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn
beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze
tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar IDHP. Deze
code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn
elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw
gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Jouw rechten

01. Recht op inzage.
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij IDHP vastgelegd en bewaard
worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met IDHP. Je krijgt
dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie.
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door IDHP.

03. Recht op wissen van gegevens.
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij IDHP vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten
wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat IDHP
niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).
Wil jij niet dat IDHP jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik
van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@dehoningpot.info
onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort,
id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten
IDHP verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een
commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van IDHP via e-mail.
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te
leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je
e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte
gegevens niet worden aangeleverd, kan IDHP de betreffende dienst niet aanbieden.

IDHP behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel
wanneer IDHP dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de
rechten, eigendom of veiligheid van IDHP te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op
privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@dehoningpot.info
Tichelberg 14
2716 LL Zoetermeer